Typ VSS 30.302 - Palettenumreifungsmaschine

20.02.2014

  • Palettenhöhe mindestens 750 mm.
  • Seitenkopf
  • Kopf fährt an Packgut an
  • Paletten: mit Schwert
  • Bandspannung bis zu 2200 N
  • Bandbreite 9, 12 oder 16 mm

ohne Schwert
  • B=1150*H=1045/1455/1865
  • B=1400*H=1045/1455/1865

mit Schwert
  • B=1150*H=1045/1455/1865
  • B=1400*H=1045/1455/1865
stats